Văn bản từ nước Thái Lan

Đất nước và con người Thái Lan

Đất nước và con người Thái Lan

Nói đến Thái Lan là nói đến một vương quốc với những ngôi đền biểu trưng cho nền văn hóa nông nghiệp - Phật giáo, một “ Đất nước của những nụ cười” thân thiện.